window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
ผลการค้นหา ในทุกประเภทบทความ
(มี 30 บทความ)  
Net PAMA Live ครั้งที่ 2 : การจัดการปัญหาพฤติกรรมลูกช่วงโควิด
หงุดหงิด
ก้าวร้าว
ดื้อ
เถียง
ไม่รับผิดชอบการเรียน
ไม่ตั้งใจเรียน
เรียนช้า
เรียนอ่อน
ว่อกแว่กง่าย
สมาธิสั้น
ซน
ไม่มีระเบียบวินัย
ติดมือถือ
ติดโซเชียล
ความอดทน
สื่อสารกับลูก
เทคนิคเลี้ยงลูกเชิงบวก
ปัญหาครอบครัว
วัยรุ่น
กฎกติกา
การให้รางวัล
ความขยัน
ความรับผิดชอบ
ระเบียบวินัย
เทคนิคปรับพฤติกรรมเด็ก
การฝึกวินัย
การสร้างวินัยเชิงบวก

อยากให้ลูกมีวินัยระหว่างอยู่บ้าน อยากใช้ช่วงเวลาที่อยู่บ้านเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และวิธีดูแลรักษาจิตใจตนเองในช่วงโควิด จะมีวิธีการใดบ้างรับชมได้ใน Net PAMA Live

ไลฟ์ที่แนะนำ
NET PaMa