window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
ผลการค้นหา ในทุกประเภทบทความ
(มี 27 บทความ)  
วิธีดูแลใจตัวเองฉบับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
ปัญหาครอบครัว
สัมพันธภาพ
สุขภาพจิต
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
หย่าร้าง
แยกทาง

วิธีการเอาชนะความรู้สึกเครียด ท้อแท้ เหนื่อยหน่ายในการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูคุณค่าในตัวเอง ให้อภัยตัวเอง ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น สร้างเวลาคุณภาพกับลูกและพยายามหาเวลาคุณภาพให้ตัวเอง แต่ถ้าหากการเลี้ยงลูกคนเดียวทำให้รู้สึกกดดันจนไม่สามารถจัดการความรู้สึกที่ท่วมท้นนี้ได้ด้วยตัวเอง อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพราะ #สุขภาพจิตที่ดีของเราเท่ากับสุขภาพจิตที่ดีของลูกด้วย

บทความน่ารู้
NET PaMa