window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
จัดเรทเกมไปทำไม ? สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไร ?
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เมื่อ Live Net PAMA ในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม"  รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และ อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ได้แนะนำผู้ปกครองว่า พ่อแม่จำเป็นต้องรู้ระบบนิเวศของเด็กว่าสิ่งรอบตัวของเด็กมีอะไรบ้างและไปถึงไหนแล้ว ต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา
.
วันนี้เราเลยจะพามารู้จักกับการจัดเรทเกม สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรทเกมว่าแต่ละเกมนั้นเหมาะกับช่วงวัยไหนบ้าง รวมถึงเนื้อหาภายในเกมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนบ้าง
.
การจัดเรทเกมเป็นการตรวจสอบเนื้อหาในเกมให้เหมาะกับช่วงวัยของผู้เล่น โดยมีการจัดเรทเกมทั้งหมด 3 โซน ทั้ง โซนสหรัฐอเมริกา โซนทวีปยุโรป และโซนญี่ปุ่น

• Entertainment Software Rating Board (ESRB)
คณะกรรมการจัดเรทสื่อซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง เป็นองค์กรจัดเรทเกมของสหรัฐอเมริกา โดยจะทำหน้าที่จัดเรทเกมก่อนวางจำหน่าย
196FCE57-A316-4B14-9D7E-8918EF4F0E8A

Pan European Game Information (PEGI)
คือ สำนักงานสารสนเทศเกมแห่งภาคพื้นยุโรป ทำการตรวจสอบและจัดเรทเกมก่อนวางจำหน่ายในทุก 25 ประเทศในทวีปยุโรป
5AAA5C16-07D9-4E17-BAC8-C8E4A2A29B6B

•  Computer Entertainment Rating Organization (CERO)
องค์การจัดเรทความบันเทิงทางคอมพิวเตอร์ของประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดเรทเกมก่อนวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
D2AD1497-5165-493A-9C76-F9B011B2AE30

เขียนโดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ภาพประกอบโดย ศิริภัสสร เย็นจิตต์

NET PaMa