สอนลูก(ทำการบ้าน)อย่างไรดี
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาน่าหนักใจ คือ เรื่องการบ้านค่ะ เพราะนอกจากการบ้านจะเยอะจนทำไม่ทันแล้ว อยากจะช่วยลูก…แต่ก็ยังไม่รู้วิธีว่าจะสอนลูกอย่างไรดี 
วันนี้คุณครูขอเสนอเทคนิคดี ๆ ที่จะมาช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมค่ะ

การย่อยงาน
✅ เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Task analysis)
ในที่นี้ขอเรียกแบบง่าย ๆ ว่า “การย่อยงาน” ค่ะ  การย่อยงาน เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแยกย่อยงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก ๆ ค่ะ เช่น การคูณเลข 2 หลักด้วยเลข 1 หลักโดยการตั้งคูณ มีขั้นตอน คือ 1.) เขียนเลขที่มี 2 หลักเป็นตัวตั้งและเขียนเลข 1 หลักเป็นตัวคูณ โดยเขียนเลขให้ตรงหลัก 2.) นำตัวคูณคูณกับตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยก่อน หากมีตัวทดให้ใส่ตัวทดไว้บนหลักสิบ 3.) นำตัวคูณคูณกับตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบ หากมีตัวทดให้นับตัวทดรวมกับคำตอบ เป็นต้น 

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าการสอนการคูณเลข 2 หลักด้วยเลข 1 หลักโดยการตั้งคูณ มีขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอนค่ะ 
⭐️ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำขั้นตอนเหล่านี้ใส่ใน รายการสิ่งที่ต้องทำ (Checklist) เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถทำโจทย์และฝึกฝนด้วยตนเองค่ะ

การย่อยงาน นอกจากจะช่วยให้ขั้นตอนการทำโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น สอนการพับผ้า การติดกระดุม การแปรงฟัน เป็นต้น

การใช้การย่อยงานคู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำตามระดับพัฒนาการของลูก
1. ใช้ภาพรูปภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย
2. ใช้รูปภาพและตัวหนังสือ สำหรับเด็กประถม
3. ใช้ตัวหนังสือ สำหรับเด็กประถมปลายขึ้นไป

⭐️ การใช้การย่อยงานคู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถทำการบ้านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นขั้นตอน ง่ายต่อความเข้าใจและยังช่วยเด็ก ๆ ในการตรวจทานคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้เด็กรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย

เขียนโดย จิราภา เดือนเพ็ญศรี
ภาพประกอบโดย Tima Miroshnichenko จาก Pexels
NET PaMa