window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
เน็ตป๊าม้า
คัมภีร์เลี้ยงลูกที่แตกต่าง
หลักสูตรเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) พัฒนาโดยทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยา
ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเชิงบวก
เรียนรู้เคล็ดวิชา
ปรับพฤติกรรม
โดยเด็กไม่ช้ำ สัมพันธ์ไม่เสีย
ฝึกทักษะที่จำเป็น
ผ่านเกมและกลุ่ม
กำจัดความกลุ้มของพ่อแม่
เข้าถึงเนื้อหา
ได้ทุกที่ทุกเวลา
เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ตัว

เสียงจากพ่อแม่ผู้สำเร็จวิชาเน็ตป๊าม้า
ไลฟ์ที่แนะนำ
บทความล่าสุดจากเน็ตป๊าม้า
NET PaMa