window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
คอร์สจัดเต็ม

คอร์สจัดเต็ม สำหรับเรียนรู้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างละเอียด
ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้ถึงวิธีการ และ เทคนิคต่างๆ ในเชิงลึก เพื่อให้นำไปใช้กับลูกๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เวลา: 6 สัปดาห์

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจบคอร์ส:

  • ใบประกาศนียบัตรจาก เน็ต ป๊าม้า
  • คะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นสิทธิพิเศษในการปรึกษาจิตแพทย์เด็กและ วัยรุ่น นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก

NET PaMa