window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
คอร์สจัดเต็ม

คอร์สจัดเต็ม สำหรับเรียนรู้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างละเอียด
ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้ถึงวิธีการ และ เทคนิคต่างๆ ในเชิงลึก เพื่อให้นำไปใช้กับลูกๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนการเรียน:
  1. เรียนรู้ทีละขั้นตอน
  2. ทำการบ้านท้ายบทเรียน
  3. เรียนครบ 6 บท รับประกาศนียบัตร

คอร์สจัดเต็ม
สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจบคอร์ส:
  • ใบประกาศนียบัตรจาก เน็ต ป๊าม้า
  • คะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นสิทธิพิเศษในการปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา 
และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
ฟรี
ใช้เวลา 6 สัปดาห์
เรียนวันละ 1-2 ชั่วโมง
เรียนจบได้ใบประกาศนียบัตรจาก เน็ต ป๊าม้า

เนื้อหาในคอร์ส:
ผู้สอน
ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร
พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

เสียงจากพ่อแม่ผู้สำเร็จคอร์สจัดเต็ม
NET PaMa