window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
คอร์สเร่งรัด
ตอบโจทย์อย่างตรงจุด พร้อมวิธีรับมือกับปัญหาพฤติกรรมยอดฮิตของลูกผ่านละครสั้น 5 ครอบครัว

ขั้นตอนการเรียน:
  1. เลือกพฤติกรรมของลูกที่คุณกำลังหนักใจ และต้องการแก้ไข (อย่างน้อย 3 พฤติกรรม)
  2. ระบบจะคำนวณให้ว่าปัญหาพฤติกรรมของลูกคุณ ตรงกับคลิปวิดีโอเรื่องใดกี่ %
  3. เลือกดูคลิปวิดีโอที่คุณต้องการ
คอร์สเร่งรัด
ฟรี
คลิปละประมาณ 30 นาที
เลือกหัวข้อที่สนใจเข้าเรียนได้เอง
เรียนคอร์สซ้ำได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดอายุ

เนื้อหาในคอร์ส:
ผู้สอน
พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์
พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ครูพีซ พริยาณีย์ นุติภัสสร์
ครูพีซ พริยาณีย์ นุติภัสสร์
นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการฝึกทักษะด้านอารมณ์-การสื่อสาร Taksa Chivit Academy

เสียงจากพ่อแม่ผู้สำเร็จคอร์สเร่งรัด
NET PaMa